Giới thiệu

Khải Nam là công ty phân phối chuyên bán và hỗ trợ các sản phẩm liên quan đến Khoa Học Đời Sống và Chẩn Đoán. Công ty được thành lập vào năm 2019, văn phòng chính tại thành phố Hồ Chí Minh và hiện có 2 mảng - Khoa Học Đời Sống  Chẩn Đoán Phân Tử. Với đội ngũ bán hàng trẻ và năng động nhưng giàu kinh nghiệm, các nhà khoa học ứng dụng có nền tảng vững chắc và các dòng sản phẩm bổ sung, mục đích của chúng tôi là phát triển các giải pháp theo chiều sâu, thay vì chiều rộng cho khách hàng tận tâm của mình. 

Tầm nhìn & sứ mệnh: Trong tương lai, chúng tôi muốn phát triển các giải pháp trọn gói khác nhau cho Phòng thí nghiệm Sinh học Tế Bào và Phòng thí nghiệm Sinh học Phân tửđưa ra ý tưởng mới để tối ưu hóa năng suất của các cơ sở hiện tại của khách hàng.

Shares